Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Natten skyr elden.Ords. 4:5

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Adam Marmbrant
Enar Nordvik
Björn Torstensson
Hjalmar Hägglund
Finn Särnö
Emma Lindqvist
Jonas Lindström
Susanna Hedin
Johannes Lindberg
Maria Berglund
Bertil Born
Germund Larsson
Mathias Lundgren/Gavel
Mikael Degerfält
Simon Kågedal
Solvår Nordvik Persson
John Stäck
Sofie Degerfält
Erik Melander

Calling this a hit: 2227121.
Powered by Vulk Data System