Ärnlög
lät rista denna sten efter sin kung, som gick bärsärk i Vinland