Styrrid
lät rista denna sten efter sin kung, som tog sig en träl i Särkland