Asfinn
lät rista denna sten efter sin far, som döpte sig åt Vitekrist