Barses hemsida
  **********************************************
  *                      *
  *  ###VÄLKOMMEN TILL BARSES HEMSIDA###   *
  *                      *
  **********************************************
  *                      * 
  * * Vänner och bekanta            *
  * * Spelhyllan                *
  * * Runarstorm                *
  * * Nakenchock                *
  * * Bra saker                *
  * * Barsebok  
  * * Om Barse                 *
  * * Politik                 *
  * * Bilder                  *
  * * Musik                  *
  * * Bloggen <---               *
  * * Släkt <---                *
  *                      *
  * * Bröllopsbilder              *
  * * Elias <---                *
  *                      *
  *                      *
  ***********************           *
  * KONTAKTINFORMATION *           *
  *           ************************
  *                      *
  * Mail: barse KANELBULLE helgo.net      *
  * ICQ: 8159825               *
  *                      *
  **********************************************
Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda grad. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns... Hade vi kunniga väljare, som visste vad det var fråga om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör...

    -- Gösta Bohman i en intervju i Pockettidningen R ******************************************************* *********************** * Inloggade just nu * *********************** ingen inloggad ***********************