Modeord, floskler och nyord igång just nu

”Buzz-orden” nedan fyller en viktig funktion i det sociala samspelet, särskilt i samhällets topp och inom dess makteliter. ”Rätt” ord och formuleringar visar att man tillhör den inre cirkeln, att ”man är med i matchen”, jfr kunskapsronden ”Det är klart man hänger med” i TV4:s Parlamentet, 20.30 på söndagar. Där, i konferenssvängen bland ministrar, direktörer och andra makthavare uppstår, utbreds och självdör dessa språkets statussymboler. Timing är allt i bruket av klyschorna. Det gäller att börja använda dem när de är på uppgång och släppa dem innan de tappat sin ”glans”. Vissa av orden under ”floskler” nedan är på uppgång, andra är nära krönet av sin storhetstid och återigen andra är på väg neråt, så att de snart väcker löje och blir närmast oanvändbara. Ett löjligt fenomen? Ja, döm själv. Problemet med att fullständigt döma ut det är att du förr eller senare kommer att märka att du själv använder åtminstone några av uttrycken nedan. Tro mig.

Det effektivaste sättet att ta reda på om något är en klockren floskel är att prova att negera den, och se hur förnuftigt detta låter. ”Win-win-scenario” blir till exempel ”lose-lose-scenario”, stor nonsensfaktor alltså, vilket tyder på att uttrycket ”win-win-scenario” är svårt floskulöst.

Man kan och bör skilja mellan:
floskler
ord och uttryck som använts så ofta och i så vitt skilda sammanhang att de blivit oprecisa och dränerats på mycket av sitt innehåll. Begreppet demokrati har exempelvis offentligt missbrukats till den grad att det glidit från den ursprungliga betydelsen ”folkstyre” till att idag ungefär betyda ”allt som är gott och människovänligt”. Floskler hämtas ofta från idrottens värld, exempelvis ”bollen är rund”, ”allt kan hända i ishockey”, etc.

modeord
– ny trendbetonad användning av ord som funnits tidigare, men med ny betydelse eller användningsområde.

nyord – nya ord som beskriver någon ny företeelse eller något som inte beskrivits med ett enda ord förut.

Gränsen mellan de tre typerna är inte alltid lätt att dra för varje ord. Testet ovan kan vara en god vägvisare, om än ej helt definitivt.

Inspirationen till att upprätta listan fick jag av ett föredrag av Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet. På webbplatsen finns alla hans böcker listade, varav ”Corporate bullshit” troligtvis är den... mest underhållande :-).


En kanske lite mer komplett lista hittar du här. En engelsk version av ungefär samma sak hittar du här.

Tycker du att något saknas? Tipsa mig!


Tack till alla bidragsgivare som kompletterat listan (ni vet vilka ni är):
LEÖ, LLu, h, LOl, ENo, m. fl., m. fl.


Sidan senast ändrad
2010-09-14


Floskler
ad hoc
aktivitetsrelaterad
användargränssnitt
användarvänlig arenor
asynkroni
benchmarking
beslutsprocesser
blänka för
briefa
certifiering
content provider
credd
cruxial
deal
för hela... [Världen/Europa/Sverige/Västernorrland/Örebro/Ragvaldsträsk]
[han/hon är snickare] i botten
i min värld...
livslångt lärande
lyfta fram
någonstans (ofta använt i musikbranschen – till exempel: ”Jag menar ju att
någonstans
så har Robyn ändå tappat kontakten med sina soul-rötter. Hon...
”.
Denna har möjligen kommit för att stanna – storhetstiden har varat i mer än
tomfem år nu.
)
open minded
personalen är vår bästa/viktigaste resurs
scenario
sitta med [i knät]
skapar fantasier (från psykolog-världen)
social kompetens
specialoffer (=realisation, erbjudande)
talent pool
tentativ (=material under bearbetning, utkast, ej färdigställt stoff)
vara här och nu
verklighet (till skillnad från...?)
win-win-situation / win-win-scenario
åtgärdsprogram
ända in i kaklet
öppna perspektiv
öppna upp

Modeord och -uttryck
adressera (= ta itu med) upp
delaktig raktfram
diskurs snettned
diskussionen landar på snettned
embryo ned
flagga för raktfram
flagga upp raktfram
fokusera ned
fokusera på kärnverksamheten ned
fokusgrupp raktfram
(i) framkant snettupp
förankring, förankra snettned
förhållningssätt raktfram
förtroendeskapande raktfram
informationssäkerhet ned
innovera raktfram
inspel snettned
interaktion raktfram
karriärplanering snettupp
kick-off ned
kommunicera (= prata) upp
kommunikation (= finare form av information) snettupp
kompetensprofil raktfram
konfident(a) snettned
kostnadsneutral raktfram
kraftsamla snettned
kvalitetssäkring ned
kvotera ned
köpa tänket snettned
leverera snettupp
logistik snettned
lyfta fram raktfram
lägga på bordet raktfram
lägga i knäna raktfram
matrisorganisation snettupp
mellan tummen och pekfingret ned
motor (...för utvecklingen...) snettned
mötesplatser snettned
nedprioritering snettupp
nuläge snettupp
nulägesanalys snettupp
nätverk snettned
outsourcing (= utkontraktering)
paradigm ned
paradigmskifte ned ned
periferi snettned
politiskt korrekt raktfram
prediktabel raktfram
prioriterad raktfram
proaktiv snettupp
profilområde
riktade insatser snettned
samverkan raktfram
spetskompetens raktfram
stigmatisering snettned
strategi raktfram
synergieffekter ned
synliggöra snettupp
sätta i centrum snettned
tänket
ned
toppa (överträffa) raktfram
transparent raktfram
typ snettned
upprioritering raktfram
utmaningar raktfram
x-taliban (valfritt ord i stället för x) ned

Nyord (se även Språkrådets översikt)
gala in
glaskulefolket (= börsanalytiker)
helikoptermamma (= överbeskyddande mamma)
latteliberal (= alltför liberal, jfr nyliberal)
mobilblottare (= person som blottar sitt privatliv när den talar i mobiltelefon utan att genera sig det minsta)
proaktiv
rondellhund (= icke officiell hundskulptur i rondell)
sverka
spetsinkompetens
tjock-tv

äga frågan (= anse att man har, eller vara tilldelad, ensamrätt på att uttala sig om, formulera eller hantera ett visst problem. Jfr att ha tolkningsföreträde)


Modern språkvård och annat lajbans om språk hittar du hos Språkrådet.