www.bibeln.se


Tron
är den fågel
som känner gryningen nalkas
och sjunger
medan det ännu är mörkt

Det som började med en väckelse i Jerusalem blev filosofi i Grekland, statsmakt i Rom, kultur i Europa och business i Nordamerika.

Varje människas plikt är att förbli ett original
.

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
'Skäms inte för att du är männsika, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt.
Du blir aldrig färdig och det är som det skall!'
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signorina Sabatani
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer

Folk har gjort Gud mer religiös än han är.

Lewi PethrusAtt bli uttagen ur den närvarande skapelsen,
DET är den slutgiltiga frälsningen.

David Petander, ur biografin ”Vandrarprästen”


Att älska någon är inte en stark känsla i största allmänhet, utan det är ett avgörande, en bedömning och ett löfte. Om kärleken endast vore en känsla, skulle det inte finnnas någon psykologisk täckning för löftet att älska varandra i nöd och lust. Känslan kommer, den kanske försvinner.
Kärleken borde rimligen grunda sig på en viljeakt, ett avgörande beslut att ägna hela mitt liv åt en annan persons liv.
Att älska är att utlämna sig själv utan garanti, att ge sig helt i förhoppning att vår kärlek kommer att väcka kärlek hos den vi älskar. Kärlek är en troshandling, och alla som är fattiga på tro är också fattiga på kärlek.
Tro kräver mod, förmåga att ta en risk, till och med beredvillighet att acceptera smärta och motgång.
Ur "Kärlekens konst" av Erich Fromm


You have to live for happiness
within yourself
And dont go chasing thinking
that it is somewhere else
(Van Morrison)


Den som gifter sig med tidsandan
blir snabbt änkling


När du slutar leka är du inte vuxen, utan död!


The Sunscreen Song
av Baz Luhrmann

Ladies ang gentlemen of the class of 99 – wear sunscreen!
If i could offer you only one tip for the future
sunscreen would be it

The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists
whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience.
I will dispense this advice... now.

Enjoy the power and beauty of your youth... or, never mind; you will not understand the power and beauty of your youth until they fail.
But trust me – in twenty years you will look back at photos of yourself and recall in a way you cannot grasp now how much possibilities lay before and how faboulus you really looked.

* You are not as fat as you imagine *

Don’t worry about the future; or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum.

The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blind-sights you at 4 pm on some idle tuesday.

* Do one thing every day that scares you *
* Sing *

Don’t be reckless with other people’s hearts
Don’t put up with people who are reckless with yours

* floss *

Don’t waste your time on jealousy. Sometimes you’re ahead, sometimes you’re behind. The race is long. And in the end it’s only with yourself.

Remember the compliments you receive; forget the insults
If you succeed in doing this, tell me how.

Keep your old love letters, throw away your old bank statements.

* Stretch *

Don’t feel guilty if you don’t know what you wanna do with your life. The most interesting people i know didn’t know att 22 what they wanted to do with their lives and some of the most interesting 40-year olds i know still don’t.

* Get plenty of Calcium *

Be kind to your needs – you’ll miss them when they’re gone.

Maybe you’ll marry – maybe you won’t; maybe you’ll have children – maybe you won’t. Maybe you’ll divorce at 40 – maybe you’ll dance the funky chicken on your seventyfifth wedding anniversary. Whatever you do, don’t congratulate yourself too much, or berate yourself either. You’re choices are half chance – and so are everybody else’s.

Enjoy your body; use it every way you can; don’t be afraid of what other people think of it; it’s the greatest instrument you’ll ever own.

Dance; even if you have nowhere else to do it but in your own living room.

Read the directions, even if you don’t follow them.

DO NOT READ BEAUTY MAGAZINES, THEY WILL ONLY MAKE YOU FEEL UGLY

Get to know your parents – you’ll newer know when they’ll be gone for good.

Be nice to your siblings; they’re your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but a precious few shall hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, cause the older you get the more you’ll need the people you knew when you where young.

Live in New York City ones, but leave before it makes you hard
Live in Northern California ones, but leave before it makes you soft

* Travel *

Accept certain inaliable truths:
Prices will rise, politicians will fillander, and you too will get old. And when you do, you’ll fantasize that when you where young prices where reasonable, politicians where noble and children respected their elders – respect your elders.

Don’t expect anyone else to support you. Maybe you’ll have a trust fund, maybe you’ll have a wealthy spouse, but you’ll newer know when either one might run out.

Don’t mess too much with your hair, or by the time you’re forty, it’ll look 85.

Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice – a form of nostalgia dispencing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it’s worth.


But trust me on the sunscreen.

Man älskar inte människor för att de är vackra –
De blir vackra för att man älskar dem.


Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand; one belonging to him, and the other to the Lord.

When the last scene of his life flashed before hem, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times of his life.

This really bothered him and he questioned the Lord about it. ”Lord, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don’t understand why, when I needed you most you would leave me.”

The Lord replied, ”My son, My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.”


Jag vill hålla av dig, utan att hålla fast Dig
Jag vill ha dig, utan att äga Dig
Jag vill älska dig, utan att göra om Dig
Jag vill vara nära dig, utan att kväva Dig
Jag vill ge dig kärlek, utan att ställa krav och villkor
Jag vill ge mig åt dig, utan att ge upp Mig
Jag vill leva jämte Dig utan att gå före, utan att sacka efter


Se på den Levande
så länge ni lever
så att ni inte dör
och sedan söker se honom utan att kunna se.

Ur Apokryferna till NT, se nedan.Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar: ”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket”.
De sade till honom:
”Om vi är små
skall vi då gå in i riket?”
Jesus sade till dem:
”När ni gör det som är två till ett,
och när ni gör det inre likt det yttre
och det yttre likt det inre
och det övre likt det undre,
och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda,
så att det manliga inte är manligt
och det kvinnliga inte är kvinnligt,
när ni gör ögon i stället för ett öga
och en hand i stället för en hand
och en fot i stället för en fot,
en bild i stället för en bild,
då skall ni gå in i (riket).”

Thomasevangeliets vers 22
Ur Apokryferna till Nya Testamentet
Urval och översättning: Bertil E. Gärtner
Utgiven på Proprius förlag av Svenska bibelsällskapet
ISBN 91-7118-129-6Att vara eller inte vara, det är frågan:
Månn' ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval
Och göra slut på dem med ens. – Att dö –
Att sova – intet vidare – och veta
Att uti sömnen domna hjärtekvalen
Och alla dessa tusental av marter,
Som äro köttets arvedel – det vore
En nåd att stilla bedja om.

William Shakespeare, ur ”Hamlet”.


Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena – Tron allena

Endast Gud tillhör äran.