Böle nu | Historia | Industri | Bilder | Släkt | Kartor | Kuriosa | Gästbok | Kontakt


Trätrappors grundande.

När Per Edvard Persson kom hem från kriget så började han i snickarlära i Bjurträsk. Men han blev osams med snickarna där och efter en kort tid frågade han sin far om man kunde start ett snickeri i Böle.

Snickeriet byggdes och drevs direkt från kraftstationen med hjälp av remmar. Under vårfloden drevs även en cirkelsåg där råmaterial från skogen sågades till virke.

Böle snickeri startades 1923 av Per Edvard Persson och hans pappa Nils Stefan Persson. Från början tillverkades fasta inredningar och möbler men sen började man med att göra lastbilshyttar. Genom att använda en tom sockerlåda som säte kunde man köra nya chassit från Skellefteå, och sedan byggdes hytterna vid fabriken i Böle. Sedan tillverkade man trätrappor, ledstänger och spaljéer.


Fabriken byggdes om i etapper och inrymde bl.a. bostad. 1956 byggdes en helt ny fabrik. Den fabriken byggdes om 6 gånger fram till 1974. År 1972 hade man 35 anställda varav 8 kvinnor. De hade tre olika löneavtal:

Nybörjare - grundlön.
Efter 3 år - högre lön.
Efter 6 år - ytterligare påslag.
Lika lön för män och kvinnor.

Virket inköptes av Thorgrens trä AB, Kvarnåsen och Edströms & CO. Träförädling, Gumboda.

Redan på 1930-talet började man tillverka trappor i Böle, en av de första fabrikerna i länet som tillverkade trappor, ett tag tillverkades även gengas-ved. På den tiden fanns det 6 snickerifabriker i kommunen.

Snickeri företagen i norra länsdelen startade Skellefteå snickericentral för sin marknads föring. Man specialiserade sig på trappor.

1970 ombildades Böle snickerifabrik till aktiebolag och bytte då namn till Trätrappor AB. Företaget utvecklades och till slut var lokalerna för trånga och takhöjden i nedersta våningen var för låg. Och då byggde man nya lokaler i Norsjö, kring 1980 flyttade trätrappor in i lokalerna i Norsjö.

Nu drivs gamla trätrappor av Per Edvard Perssons sonson Hans Persson och har fått namnet Maskinkonstruktioner. De limmar träskivor och säljer, bland annat till SSC Trätrappor.


(En del bilder är snodda från SSC Trätrappor)

Nästa historia