Min kamrat Germund fick en dag nog av mitt lite för "snabab" sätt att skriva e-post.

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
From: "Germund Larsson " <L94_LAD@l.kth.se>
Organization: KTH, Lantm
To: Enar i Nyponet <e-helgo.net>
Date: Mon, 27 Mar 2000 14:16:42 +0200
Subject: Supertrapam
Reply-to: germ(a)helgo.net

> Ted kansek rä nånog annan tål mos rä "girlfriden"?
> Kansek t o m "Breakfatas ni Ameriac"!

_____________________________________________

"The Enar Way of Writing"

- the easy way of writing Latvian.


Minigrammatik:


Kapitel 1 - Ord som slutar på vokaler.

1.1
Om ordet slutar på vokal och den näst sista bokstaven är en konsonant; byter denna plats med den näst sista bokstaven.
Om den tredje bokstaven från slutet är en vokal gäller inte denna regel.
Exempel:
Bulle blir Bulel
äga blir äag

1.2
Om ordet slutar på två vokaler byter dessa plats. Mellan dessa faller en stödkonsonant bestående av samma konsonant som den sista konsonanten i ordet in.
Exempel:
Tjoa blir tjajo
boa
blir babo
Pizzeria
blir pizzerari.
Spya
blir spapy

1.3
Denna regel gäller om ordet i fråga har fler än tre bokstäver och slutar på vokal-konsonant-vokal. De två sista bokstäverna byter
plats, som vanligt. En stödkonsonant måste dock falla in mellan de två vokaler som nu hamnar efter varandra, för att inte dubbelvokal ska uppstå. Den konsonant som faller in är inte den sista, som annars är brukligt, utan den näst sista.

Exempel:
Observera blir observevar
Mera
blir memar

Kapitel 2 - Ord som slutar på konsonanter

2.1.1
Om ordet slutar på konsonant-vokal-konsonant och har fler än tre bokstäver, byter den sista bokstaven plats med och den tredje från slutet. Den näst sista bokstaven behåller sin plats.

Exempel:
Lagom blir lamog
Kanon
blir ...kanon

2.1.2
Om den fjärde bokstaven från slutet dessutom är en konsonant gäller denna regel..För att det lettiska uttalet ytterligare ska framhävas, placeras en
stödbokstav som nummer fyra från slutet, denna stödbokstav är densamma som den sista vokalen.

Exempel:
Gröt blir götör
Snut
blir sutun

2.1.3
För ord med tre bokstäver och formen konsonant-vokal-konsonant gäller ett tillägg: Ordet kompletteras efter de övriga stegen har genomförts med en stödvokal som består av den mellersta bokstaven). Denna placeras först.

Exempel:
Bur blir urub
ful
blir uluf

2.2
Om ordet slutar på två konsonanter, byter den näst sista bokstaven plats med den sista. En stödbokstav, bestående av den sista vokalen, faller in mellan de två konsonanterna.

Exempel:
Plast blir platas
Smaskens
blir Smaskesen

2.3
För de ord som slutar med tre eller fler konsonanter gäller följande: de sista två konsonanterna byter plats. Mellan dem faller en stödvokal, samma som den sista vokalen i ordet, in. Den tredje vokalen från slutet placeras sist och innan denna faller stödvokalen in. Proceduren upprepas bakåt till den sista vokalen.

Exempel:
Hemskt blir hemtekes
Västkustskt
blir västkutukusutus
_____________

Ås. Un Nak iv alal praat lettisak enlitig Enasar medot. Vitisis låret
ted trevlitig coh gemytlitig? Täkän vilenek bar vädälär iv skulel åf mo
alal prataed ås räh.

/Gaj heret förresenet Germudun.

germ(a)helgo.net 


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< | om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net