Enkel 2.2.250543
 48  6   
  2 1 48 
9  5   7 
6  8  2  
 2     1 
  4  2  5
 8   7  6
 53 9 8  
   3  14 Sudoku från menneske.no/sudoku