Småklurig 1.4.25694
9 36 2 8 
82    4  
     8   
1   7    
5 8   1 2
    9   3
   5     
  7    21
 4 9 73 8
Småklurig 1.4.201015
   9  31 
   1    2
 9    6  
6  53    
 74 8 23 
    12  7
  7    9 
8    5   
 42  6   
Småklurig 1.4.67778
    2 49 
   8 5   
  1 9  87
       53
6 3   8 4
72       
37  1 2  
   6 3   
 86 5    
Småklurig 1.4.103422
   312 4 
     4  5
  3    8 
   9  62 
  7   3  
 34  8   
 4    9  
5  1     
 2 467   Sudoku från websudoku.com