Svår 2.5.542034
     42 8
 7  19 3 
   6    1
       94
 9     5 
36       
1  7     
 5  31 4 
9 4  8   
Svår 2.5.557887
 9 4 8 6 
1  9    7
 62  194 
4 8    51
         
95    7 4
 193  47 
7    9  3
 3 1 7 8 
Svår 2.5.587957
  59   2 
7  1   6 
    6   1
 7 8 3  4
349      
     5   
  6 2 14 
 1   4 7 
        2
Svår 2.5.317652
1 5    6 
    12   
8  4 6  3
6 2   1 5
7 1 2 3 6
         
   8 3  4
3   47   
  4   9 7Sudoku från menneske.no/sudoku