Busenkel 1.1.109327
364 72 95
7      3 
     64  
9 87   56
6  5 3  2
13   89 4
  18     
 5      8
89 21 743
Enkel 1.2.266153
     5  4
   9435 2
    2 6 3
    91 47
9   6   1
21 47    
4 6 1    
1 3754   
7  2     
Lagom 1.3.170719
   5  31 
    3 65 
 5    8  
7   65   
59 3 1 68
   82   5
  1    4 
 45 7    
 89  6   
Småklurig 1.4.113037
 98 3    
  3 9  5 
2    4   
     65 1
   127   
6 48     
   9    8
 5  7 1  
    8 74 Sudoku från websudoku.com