Busenkel 2.1.562195
97 3   51
  219 8  
 1 7   2 
      318
 6     9 
821      
 9   6 3 
  6 195  
18   5 46
Enkel 2.2.310414
  8 7 2  
2 4 8 5 6
39   5 41
7 9    3 
         
 3    7 5
57 2   84
4 1 6 3 2
  3 4 6  
Lagom 2.3.317492
  853 6  
     4   
 56   34 
 89 4 23 
2  1 3  9
 6  2  1 
 73   12 
     8   
  237 9  
Småklurig 2.4.575346
 62  31 8
        7
8     29 
5    1   
   847   
   9    3
4 5     9
  1      
92 1  47 Sudoku från menneske.no/sudoku