Svår 2.5.443203
67  3 5 1
  4    3 
 2    64 
 6  29   
43 5     
5  18    
    97  3
  6    8 
   3     
Svårare 2.6.387828
   8 1   
5 1   2 7
  7 9 3  
2  31   5
  65 29  
1   47  2
  2 5 1  
8 4   5 6
   4 9   
Toksvår 2.7.309520
    1    
65 8   1 
3 1 946  
  8  6 3 
5 3   4 9
 1 9  7  
  745 9  
 6   8 4 
    6 85 
Apsvår 2.8.158544
  2 8 6  
16   4 89
8    5  1
    7    
   2 1   
3 1 6 7 2
9  7    5
71 5   24
  5 1 9  Sudoku från menneske.no/sudoku