Trästock på Nordanå!
Trästocksfestivalen är en musikfestival.

Fritt inträde och beläget på Nordanå, Skellefteås centrala grönområde.
Gratis och grönt, således. Tanken är att det dessutom ska vara drogfritt.
Mer etablerade band samsas med alternativa, något smalare band som aldrig någonsin kommer att få en spelning någon annanstans.

Trästock arrangeras av Musikfabriken och Kulturkontoret i samarbete.
Ungdomar i Skellefteå lägger ner en massa ideella arbetstimmar för att förverkliga Trästock.
Trästock har funnits i 5-6 år, men 1997 ställdes alltihop in.

Trästocksfestivalen is a music festival.

Free entrance and sited at Nordanå, Skellefteås central, green oasis.
Free and green, is the concept. It also is intended to be drug free.
More established bands together with alternative bands, that never ever will get a gig somewhere else.

Trästock is arranged by Musikfabriken and Kulturkontoret in cooperation.
Youths in Skellefteå sacrifices a lot of unpaid working hours to make Trästock come true.
Trästock has been there in 5-6 years, but 1997 everything was cancelled.


[ s t o c k ? ]
what?
[ problemet ]
p r o b l e m
[ å s i k t e r ]
opinions
[ namnlistor ]
n a m e s
[ a k t i o n e r ]
actions!
[ knappar ]
b u t t o n s

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill göra en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar på denna sida. This text is a disclaimer.It is not in English, as you can see.
Enar Persson
http://helgo.net/enar