Rent spel på Nordanå!
saxat ur Norra Västerbotten

Ser i fredagens VF en uppmaning om att "röja loss" på Nordanå 12 juli. Bakom den uppmaningen läser jag in en stor besvikelse och frustration över att årets Trästocksfestival fryst inne. De senaste åren har jag själv sett arrangemanget på nära håll. Dygnet runt! Därför vet jag - och många andra vuxna att uppskatta det enorma ideella arbete som ungdomar i Skellefteå lägger ner på att förverkliga Trästock.

Musikfabriken ville i år liksom tidigare år ha Nordanåområdet som spelplats. Polisen säger sig inte kunna garantera säkerheten och vill flytta festivalen till Folkets Park. Musikfabriken sökte då istället tillstånd för en dags rockfest på Nordanå med enbart lokala band. Enligt uppgift är svaret från polisen åter nej.

Jag förutsätter nu att Musikfabriken nyttjar sina demokratiska rättigheter och överklagar beslutet till Länsrätten i Umeå.

Till er som uppmanar till "röj" på Nordanå vill jag säga: Vad händer om röjet leder till bråk, skadegörelse och fylla? Jo bland annat spelar ni den del av vuxenvälden, som inte vill ha en årlig, nationellt spännande Trästocksfestival, helt i händerna.

Ge istället Musikfabriken allt stöd ni kan. Informera och bearbeta myndigheter, politiker och företag. Skriv i tidningarna och dela med er av erfarenheter från Lollipop, Hultsfred, Arvika m fl rockhändelser. Visa folk i byarna och Staan att rockfestivaler hålls på många håll i landet. Utan att världen för den skull går under!

Med en stark uppbackning och handfast stöd - från alla åldrar - har vi Trästock tillbaka 1998. Rockstaden Skellefteå är värd ett brett engagemang och stora ansträngningar. Men under demokratiska former!

Harald Larsen
Kulturchef Skellefteå Kommun
1997


[ s t o c k ? ] [ p r o b l e m e t ] [ å s i k t e r ] [ n a m n l i s t o r ] [ a k t i o n e r ] [ k n a p p a r ]

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill göra en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar denna sida.
Enar Persson
http://helgo.net/enar