Trästock på Nordanå!

Date: Thu, 19 Feb 1998 21:17:39 +0100
From: Kjell Hanseklint <kjell.hanseklint@swipnet.se> Reply-To: kjell.hanseklint@swipnet.se
To: Enar Persson <enar-helgo.net>
Subject: Trästocken
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by
palladio.arch.kth.se id VAA16360
Content-Length: 1143

Hej Enar!
Jag fick ditt brev så småningom och sedan har jag varit på språng hela tiden därför har det tagit lite tid med svaret.

Att det inte blev någon Trästocksfestival förra året beror nog i första hand på polisens kompromisslösa agerande att inte acceptera en festival på Nordanåområdet. Mindre på kommunen eller bidragen.

Åren 1995 och 1996 har jag inte missat mer än totalt tre till fyra timmar av Trästocksfestivalerna och jag kan absolut inte hålla med om polisens beskrivning.

När det gäller Trästock och bidrag/sponsring av ungdomsmusiken i Skellefteå har jag planer att speciellt lyfta den frågan när jag ska prata om kommunpolitiken i Skellefteå på en Rotarylunch. Jag tycker nämligen att inte bara kommunen utan Skellefteås näringsliv borde visa mer intresse.

Det som nu har hänt när det gäller Trästocksfestivalen är att polisen återigen sagt nej till arrangemanget på Nordanå. Nu kommer Musikfabriken att överklaga.

Jag tror inte att man generellt kan säga att Trästocksfestivalen motarbetas från kommunen. Däremot finns det en del som är ganska likgiltiga inför Tästocksfestivalens vara eller inte vara.

M v h/Kjell


Kjells andra brev

Lorentz Anderssons svar
(Kjell Hanseklints (v) svar)


[ s t o c k ? ] [ p r o b l e m e t ] [ å s i k t e r ] [ n a m n l i s t o r ] [ a k t i o n e r ] [ k n a p p a r ]

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill gör en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar denna sida.
Enar Persson
http://helgo.net/enar