Trästock på Nordanå!

From: LEIF ÖBERG
Organization: Skelleftea kommun
To: enar-helgo.net
Date: Fri, 20 Feb 1998 10:57:45 +0200
Subject: Re: Trastock!
X-Confirm-Reading-To: LEIF ÖBERG
X-pmrqc: 1
Priority: normal
X-MIME-Autoconverted: from Quoted-printable to 8bit by palladio.arch.kth.se id LAA19743
Content-Length: 2863

Hej Enar!
Tack för ditt mail och dina synpunkter.
Jag kan börja med att säga att jag är för att vi på
alla sätt ska kämpa för att ha kvar Trästock. Jag
har pratat med Jocke Wallström och framfört mina
åsikter och efter det samtalet har dom på allvar
börjat jobba för ett Trästock 1998. Dagsläget är,
om du inte redan vet det, att polisen och arrangörerna
har träffats. Polisen har deklarerat att dom inte
accepterar Nordanåområdet som festivalplats och
har avslagit den ansökan som kommit in att arrangera
Trästock där. Parterna är överens om att arrangörerna
ska överklaga beslutet hos länsrätten. Anser läns-
rätten att arrangemanget kan genomföras på Nordanå-
området så kommer polisen att acceptera det beslutet
och jobba utifrån dom förutsättningar som gäller.
Inom 3-4 veckor så vet vi deras beslut. Blir det
ett avslag så har vi diskuterat olika reservplatser
och där Rovön troligtvis blir alternativ ett. Problemet
är att det blir mycket dyrare att lägga arrangemanget där
men det får bli en senare diskussion.
Dom flesta politiker i Skellefteå är för Trästock men
naturligtvis måste vi hitta lösningar med "strulet"
runt arrangemanget. Jag tror att vi alla som är
inblandade gemensamt kommer att göra det.
Med hopp om ett Trästock 1998!

Leif Öberg


Lorentz Anderssons svar
Kjell Hanseklints (v) svar
(Leif Öbergs svar)

[ s t o c k ? ] [ p r o b l e m e t ] [ å s i k t e r ] [ n a m n l i s t o r ] [ a k t i o n e r ] [ k n a p p a r ]

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill gör en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar denna sida.
Enar Persson
http://helgo.net/enar