Trästock på Nordanå!

From: "Karin Lundkvist" <fr-klt@skelleftea.se>
Organization: Skelleftea kommun
To: enar-helgo.net
Date: Thu, 12 Feb 1998 07:41:57 +0200
MIME-Version: 1.0
Subject: Trästock
Priority: normal
X-MIME-Autoconverted: from Quoted-printable to 8bit by palladio.arch.kth.se id HAA21262

Ledsen att Du fått vänta så här länge på svar. Lorentz Andersson har bett mig svara på Ditt brev och det nådde mig inte förrännn igår.

Självklart behövs Trästock i Skellefteå. Alla arrangemang av ungdomar och för ungdomar är viktiga. Såväl Lorentz Andersson som kulturnämndens ordförande Monica Wallström är angelägna att Trästock kommer igen denna sommar.

Vi försöker därför stötta Musikfabriken på alla sätt. Bland annat har vi sett till att arrangörerna fått hjälp med en heltidsanställd projektledare för Trästock under sex månader. Kulturnämnden har också avsatt pengar för att kunna ställa upp med ett arrangemangsstöd. Just nu ligger ärendet hos Polisen, som Du vet ska bevilja tillstånd. Arrangörerna har ansökt om att i likhet med tidigare få hålla till på Nordanå, något som vi också stöttar. Men Polisen tycker inte om valet av plats och är oroliga för möjligheten att hålla ordning. På måndag ska bland annat jag tillsammans med arrangörerna träffa polisen för att diskutera vidare.

Om Polisen säger nej till Nordanå och Länstyrelsen efter överklagan gör detsamma, så hoppas jag att vi kan hitta en alternativ spelplats, som passar alla. Men huvudalternativet är självklart Nordanå.

Det viktiga är att Trästock kommmer tillbaka denna sommar!

Karin Lundkvist


(Lorentz Anderssons svar)
Kjell Hanseklints (v) svar

[ s t o c k ? ] [ p r o b l e m e t ] [ å s i k t e r ] [ n a m n l i s t o r ] [ a k t i o n e r ] [ k n a p p a r ]

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill gör en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar denna sida.
Enar Persson
http://helgo.net/enar