Trästock på Nordanå!
Trästocksfestivalen i Skellefteå är/var unik.
Musiklivet i Skellefteå är unikt men kanske inte så länge till. Kommunpolitiker verkar vara
angelägna om att framhålla de stora satsningarna som gjorts och flaggar
gärna med begrepp som "musikens huvudstad". Men för att Skellefteå även
i framtiden ska kunna bibehålla sin faktiskt unika position krävs
konsekvent underhåll. På samma sätt som när man byggt ett skepp inte kan
luta sig tillbaka och tro att det seglar av sig själv. Att lägga ner
Trästocksfestivalen är alltså en befängd idé.

Polisens inställning är, som jag förstått det, den största frågetecknet
kring Trästocksfestivalens vara eller inte vara. Men är det verkligen
klokt att lägga beslutet i deras händer? I polisens ögon verkar
festivalen mest vara ett orosmoment, att klumpa ihop en massa ungdomar
på ett och samma ställe måste väl vara en riktig samhällsfara... nej
förbjud dem att träffas istället. Hela tanken påminner om den
rensa-upp-på-plattan- och nolltolerans mentalitet som råder här i
Stockholm. En aktion som i grunden handlar om att skjuta bort problemet
så att vanliga människor slipper se det. Genom att polisen börjar få
makt att besluta i frågor som egentligen borde ligga på demokratisk nivå
(såvitt jag vet finns det ingen möjlighet att välja sina närpoliser och
än mindre poliser i beslutande ställning) har vi hamnat i en minst sagt
farlig situation. Trästocksfestivalen står för något positivt och
lysande glatt, hoppas polisen förstår det.

Fram för ett fortsatt trästockande...

Rickard Lundberg, redaktör och frilansjournalist, Stockholm
rickard.lundberg@vi.se


[ s t o c k ? ] [ p r o b l e m e t ] [ å s i k t e r ] [ n a m n l i s t o r ] [ a k t i o n e r ] [ k n a p p a r ]

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill gör en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar denna sida.
Enar Persson
http://helgo.net/enar