I november 2008 blev jag teknologie doktor i träteknik genom att försvara min doktorsavhandling "On computer visualization of interior wood".

Bilder finns. Av såväl presentationen, disputationen som festen i Mensträsk. Och från den högtidliga hattutdelningen.

Att försvara en doktorsavhandling kallas att disputera. En disputation har kallats "en ganska tråkig tillställning för den som inte är insatt i ämnet" (Danvind, 2005) och kan gå till ungefär såhär:

Doktoranden presenterar först hur denne tillbringat dessa (i mitt fall sju) år. Sedan kommer åklag... f´låt opponenten (en gråhårig man) att fråga en massa saker och därefter frågar idoljur... f´låt betygsnämnden (två gråhåriga och en tunnhårig) några frågor till. Därefter får du också fråga. Hela den proceduren kan ta upp emot tre timmar. Därefter sker en överläggning och betygsnämnden meddelar om man får min doktorsexamen eller inte. Oavsett så blir det smörgåstårta efteråt.

Opponent var professor em. Jerker Lundequist från KTH Arkitektur.
Betygsnämnden bestod av
docent Anders Roos (Skogens produkter, SLU),
professor Håkan Alm (Teknisk psykologi, LTU) och
professor Magnus Silfverhielm (teknik och design, VXU/AIX arkitekter).

Enar Nordvik, tekn.dr / PhD


Länkar:

 • Min avhandling
 • Nordarnas recension av densamma.
 • Mitt forskningsområde - Träkommunkation
 • Den obligatoriska tipsrundan - som Finn vann.
 • Kollegornas sång från disputationen (text)
 • Solvårs och Thures sång från festen (text)
 • Brevet från ryskläraren
 • De kurser jag läst
 • Pressmeddelande 20081106
 • LTU Skellefteå - min dåvarande arbetsplats. [Nuvarande]
 • Vad är en doktor? (wikipedia)
 • D I S P U T A T I O N
  Fredag 7 nov kl 10:00
  Campusområdet Skellefteå

  D O K T O R S F E S T
  Lördag 8 nov kl 16.00
  Krogen i skogen, Mensträsk

  P R O M O V E R I N G
  Lördag 7 nov kl 16.00
  Aula Aurora, Luleå tekniska universitet


  Gör som Davina Claire, avreagera dig i motboken.

  < om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt |

  Nordvik Nordvik