Lita på Palestinas folk!
Rösta med Kristdemokratiska nätverket
F L E R :: S L A G O R D :: F R Å N :: P L A K A T P O L I T I K G E N E R A T O R N