Lägg ner djurförsök!
Rösta med Anarko-syndikalistiska marxist-leninisterna
F L E R :: S L A G O R D :: F R Å N :: P L A K A T P O L I T I K G E N E R A T O R N